การประกันสินค้า

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

 1. การรับประกันสินค้านี้มีผลทันทีนับตั้งแต่วันที่ลูกค้าซื้อสินค้าเป็นระยะเวลา 1 ปี หรือ 6 เดือน สำหรับสินค้าหลอดเมทัลฮาไลด์ และ 2 ปีสำหรับบาลาสต์
 2. การรับประกันนี้จะครอบคลุมเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ซื้อโดยตรงกับบริษัทและตัวแทนจำหน่ายของไฮ-เทคเท่านั้น
 3. การรับประกันจะบริการฟรีทั้งค่าแรงและอะไหล่ สำหรับความชำรุดหรือมีข้อบกพร่องจากการผลิตเท่านั้น สินค้าที่ได้รับความเสียหายและอยู่ในกรณีดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯจะทำการซ่อมแซมและ เปลี่ยนอะไหล่ชิ้นส่วนให้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 4. การรับประกันจะ ไม่มีผล ในกรณีดังต่อไปนี้
 • ความเสียหายโดยมีสาเหตุมาจากการขนส่ง, การใช้งานผิดประเภท, การใช้งานที่ไม่ถูกต้อง, อุบัติเหตุ ละเลย และไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำที่กำหนดไว้ในคู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์
 • ผลิตภัณฑ์ถูกงัด แกะ ดัดแปลง และซ่อมแซมโดยบุคคลที่ไม่ได้มาจากศูนย์บริการของบริษัทฯและ/หรือไม่ได้ใช้ อะไหล่ของทางบริษัทฯ
 • ผลิตภัณฑ์เสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ แรงดันไฟฟ้าไม่ปกติ และ/หรือไม่ได้มาตรฐาน หรือความเสียหายจากสัตว์ หรือแมลงต่าง ๆ

เงื่อนไขการซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้า

 1. ทางบริษัทจะรับเปลี่ยนสินค้าต่อเมื่อ
 • เป็นผลิตภัณฑ์ที่ซื้อโดยตรงกับบริษัทและตัวแทนจำหน่ายไฮ-เทคเท่านั้น
 • สินค้าชำรุดหรือมีข้อบกพร่องจากการผลิตผ่านการประเมินอาการและพบว่าไม่สามารถซ่อมแซมได้
 • สินค้าที่นำมาเปลี่ยนต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ พร้อมหีบห่อที่สมบูรณ์ ระยะเวลาในการรับเปลี่ยนภายใน 14 วันนับจากวันที่ซื้อสินค้า
 1. สินค้าที่ไม่รับเปลี่ยนได้แก่ สินค้าลดราคาล้างสต๊อก (Clearance Sales) และ สินค้าโชว์
 2. ลูกค้าต้องมารับสินค้าซ่อมคืนภายใน 30 วันนับจากวันที่แจ้งให้มารับสินค้าซ่อม

ขั้นตอนและระยะเวลาการซ่อม

ขั้นตอน ระยะเวลา
1. ประเมินสภาพและอาการ

2. แจ้งสภาพและวิธีการแก้ไขให้กับลูกค้า

1-3 วัน
3. ซ่อมแซม 14 วัน