Kyoritsu

Kyoritsu เครื่องทดสอบความเป็นฉนวนไฟฟ้า แบบเข็ม รุ่น 3132A

รายละเอียด

มิเตอร์รุ่น 3132A เป็นมิเตอร์รุ่นใหม่ที่มีความกะทัดรัด และใช้งานง่าย ทั้งในการวัดทั่วไปและการวัดแบบต่อเนื่อง ออกแบบให้กันน้ำได้ในระดับ IP54 ตามมาตรฐานความปลอดภัย IEC61010-1 จึงใช้งานได้ในหลายสภาพการใช้งาน ประกอบด้วยเร้นจ์ สำหรับวัดความต้านทานของฉนวนไฟฟ้า 3 เร้นจ์ การวัดความต่อเนื่องที่ เร้นจ์ 3Ω และ 500Ω

ราคา    

4,690 บาท

น้ำหนัก: 0.86 kg

มิเตอร์รุ่น 3132A เป็นมิเตอร์รุ่นใหม่ที่มีความกะทัดรัด และใช้งานง่าย ทั้งในการวัดทั่วไปและการวัดแบบต่อเนื่อง ออกแบบให้กันน้ำได้ในระดับ IP54 ตามมาตรฐานความปลอดภัย IEC61010-1 จึงใช้งานได้ในหลายสภาพการใช้งาน ประกอบด้วยเร้นจ์ สำหรับวัดความต้านทานของฉนวนไฟฟ้า 3 เร้นจ์ การวัดความต่อเนื่องที่ เร้นจ์ 3Ω และ 500Ω

ป้องกันฝุ่น สิ่งสกปรก และละอองน้ำได้ ออกแบบตามมาตรฐาน IEC60529 IP54
• มีความปลอดภัยตามมาตรฐาน IEC61010-1 และ IEC61557
• ปริมาณกระแสต่ำสุดขณะวัดความต้านทานไฟฟ้าเท่ากับ 1mA
• กระแสในวงจรในการวัดค่าความต่อเนื่องเท่ากับ 200mA

• มีวงจรคายประจุไฟฟ้าอัตโนมัติ สำหรับคายประจุไฟฟ้าที่สะสมในวงจรที่วัด (ระบบจะคายประจุไฟฟ้าที่ค้างในวงจรออกโดยอัตโนมัติ หลังการวัดเสร็จสิ้น)
• มีเสียงและหลอดไฟเตือน เมื่อวงจรที่จะวัดมีแรงดันไฟฟ้าอยู่
• ขนาดเล็กกะทัดรัด น้ำหนักเบา ตัวมิเตอร์ทำจากวัสดุแบบใหม่กันกระแทก

• เร้นจ์แรงดันไฟฟ้าสลับเป็นสเกลที่มีช่องห่างแบบเท่ากันตลอดสเกล จึงอ่านค่าได้ง่าย
• ใช้แบตเตอรี่ AA, R6P จำนวน 6 ก้อน