บริษัทไทย อิเล็คทริคซิตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
รับสมัครงานในตำแหน่งต่อไปนี้

พนักงานคลังสินค้า

ช่างอิเล็คทรอนิกส์

พนักงานขับรถและติดรถขนส่ง

พนักงานแพ็คสินค้า

พนักงานขาย (Modern Trade)

พนักงานขาย (PC)

ส่งประวัติมาได้ที่
hr@thaielectrics.com